Tu qua deo Mang

T CA

chieutrongtu.jpg

T qua Đo Mang

 

 

 

Mưa ngang Đo Mang,   ướt lạnh lng

Người đi chn đất, người ci đầu

Người ở  đu về, từ đu đến

Chiều  nay thất lạc giữa qu hương

Gi thổi tu l chuối, tu l kh

Từ l tới người ,người trong mng sương

V người trong mn sương

L xa xi tiếng chy

L ni rừng lắng đọng

Điều lạnh lng như nhau ,như nhau

Hồn quanh năm mong đợi,

No thấy đu tiếng người

Ngoi kỷ vật l th đp lời.

T qua  Đo Mang

Nghe mưa trn xứ nắng m lạnh lng

Lng qu điu tn

Ngi ngi ai ht tiếng giọng khng

T qua Đo Mang

Nghe mưa trn xứ nắng m lạnh lng

Lng qu điu tn

Ngi ngi ai ht tiếng giọng khng

T qua Đo Mang

Nghe mua trn xứ nắng m lạnh lng

Lng qa điu tn

Ngậm ngi ai ht tiếng giọng khng.

Lng qu điu tn

Ngi ngi ai ht tiếng giọng khng

 

GO BACK

T qua Đo Mang

 

 

Mưa rơi Đo Mang,   ướt lạnh lng

Người đi chn đất, người ci đầu

Người ở  đu về, từ đu đến

Chiều  nay thất lạc giữa qu hương

Gi thổi tu l chuối, tu l kh

Từ l tới nguồn ,nguồi trong mng sương

V nguồn trong mn sương

L xa xi tiếng chy

L ni rừng lắng đọng

Điều lạnh lng như nhau ,như nhau

Hồn quanh năm mong đợi,

No thấy đu tiếng người

Ngoi kỷ vật l th đp lời.

T qua  Đo Mang

Nghe mưa trn xứ nắng m lạnh lng

Lng qu điu tn

Ngi ngi ai ht tiếng giọng khng

T qua Đo Mang

Nghe mưa trn xứ nắng m lạnh lng

Lng qu điu tn

Ngi ngi ai ht tiếng giọng khng

T qua Đo Mang

Nghe mua trn xứ nắng m lạnh lng

Lng qa điu tn

Ngậm ngi ai ht tiếng giọng khng.

Lng qu điu tn

Ngi ngi ai ht tiếng giọng khng

 

Ca Sĩ Lm Thy Vn

1.jpg